เชียงรายมิวสิค ตั้งอยู่ที่

เลขที่ 209-210 หมู่ที่ 18 ถนนประสพสุข ตำบลเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

ดูแผนที่แบบเต็ม